Drie Eiken

Feestelijke toost

op woningbouw in plangebied Ekerschot Noord in Oirschot

Ontwikkelingsmaatschappij De Bochten BV en de Berghege Heerkens bouwgroep hebben hun handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor het project Ekerschot in Oirschot.

Ontwikkeling huur- en koopappartementen
Een mooie mijlpaal voor de woningbouw in Oirschot, waar de betrokken partijen graag het glas op heffen. Allen gaan voor een voorspoedige ontwikkeling van 52 huur- en koopappartementen in het plangebied Ekerschot Noord.

Samenwerking woningstichting ‘thuis
Naast 28 koopappartementen zijn in het plan 24 sociale huurappartementen opgenomen, die in nauwe samenwerking met woningstichting ‘thuis uit Eindhoven worden uitontwikkeld. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden streven alle partijen er naar om het door DAT architecten ontworpen plan na de bouwvakvakantie in verkoop te kunnen brengen. Er wordt gekoerst op een start bouw in het eerste kwartaal van 2023.

Bron: Woningmarkt.nl

Meer nieuws

×