Drie Eiken

Een eigen plek

in een natuurlijke omgeving

Oirschot en de eikenboom, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De naam Ekerschot verwijst dan ook naar ‘ekeren’, het beweiden van varkens die afgevallen eikels tot zich namen als voedselvoorziening. Ekerschot was van oudsher een open gebied, omzoomd door heggen en hagen. En precies dat zien we terugkeren bij Drie Eiken.

Biodiversiteit

een natuurpad met plaatselijke fauna

Biodiversiteit krijgt veel aandacht binnen het plan. Aan de noord- oost en zuidzijde kijkt u uit op een grondwal met bomen en hagen. Zij dragen eraan bij dat Drie Eiken voelt als een eigen plek. Aan de westzijde loopt een natuurlijke sloot met een natuurpad waar de plaatselijke fauna, zoals marters, wezels en hermelijnen zich uitstekend thuis voelen.

De situatie
De situatie

Water

is een wezelijk onderdeel

Ook water is een wezenlijk onderdeel van Drie Eiken. De groene ruimte tussen de gebouwen bestaat uit zogenaamde ‘wadi’s’, verlaagde gedeeltes die het water opvangen bij overvloedige regenval. Zo draagt u als bewoner bij aan een gebalanceerde waterhuishouding voor het hele omliggende gebied.

×